Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 144-МИ
Куклен, 30.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, които са излъчени от квотата на различни политически партии или коалиции с право на достъп и упражняване на контрол върху съхранението на бюлетините, протоколите и останалите изборни книжа за избора за кмет на втори тур на 03 ноември 2019 г. в община Куклен;

Със Заповед № 738/24.09.2019 г. Кметът на Община Куклен е определил стая № 105, намираща се на първи етаж в сградата на общинска администрация на община Куклен, на адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, ет. 1, за помещение, в което след доставката да бъдат съхранявани бюлетините и останалите материали и книжа. Достъпът до това помещение е строго определен със Заповед № 798/17.10.2019 г. на кмета на Община Куклен, като изрично са посочени служителите с достъп от общинска администрация, с оглед подготовката и предаване на бюлетините, протоколите и останалите изборни книжа на СИК/ПСИК.

 

Със Заповед № РД-20-110/27.09.2019 г. Областният управител на Област Пловдив, на основание чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и предвид Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, във връзка с организационно-техническата подготовка и обезпечаване на местните избори 2019 г., е определил същото помещение-стая № 105, намираща се на първи етаж в сградата на общинска администрация на община Куклен, на адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, ет. 1, за съхранение на бюлетините, като е разпоредил помещението да е охраняемо, да се запечатва с ленти, подписани от всички членове на съответната общинска избирателна комисия, подпечатани с нейния печат и с отразяване върху лентата на датата и часа на поставянето й, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетините от печатницата.

 

С оглед на това, следва да бъде подчинен достъпът до помещението на стриктни правила за защита на бюлетините и останалите изборни книжа, с цел гарантиране на формалното произвеждане, обективността и прозрачността на местните избори, като отговорността за упражняване на контрол на доставката и съхранението им е на Общинската избирателна комисия Куклен, област Пловдив.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя достъп до помещението в сградата на общинската администрация на Община Куклен, посочено от Кмета на община Куклен за съхранение на бюлетините, протоколите и останалите изборни книжа за избора за кмет на община на втори тур, насрочен на 03 ноември 2019 г. до предаването им на СИК/ПСИК да имат следните членове на Общинската избирателна комисия Куклен, област Пловдив, които са излъчени от квотата на различни партии и коалиции, както следва:

 

1.1. Николай Йовков Чолаков - Председател на Общинска избирателна комисия  Куклен, област Пловдив;

1.2. Неофит Тодоров Чолаков - Заместник - председател на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив;

1.3. Бекир Кемалов Юсеинов -Заместник- председател на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив;

1.4. Василка Атанасова Попова - Секретар на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив;

1.5. Гергана Манолова Куцинова - член на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив;

 1. Възлага на определените в т. 1 от настоящото решение членове на общинската избирателна комисия да упражняват контрол върху достъпа и съхранението на бюлетините, протоколите и останалите изборни книжа до предаването им на СИК/ПСИК.
 2. След доставката на бюлетините, протоколите и останалите изборни книжа достъпът до помещението, определено за тяхното съхранение, до раздаването на изборните книжа на СИК/ПСИК да се извършва единствено след разрешение, а по тяхна преценка и в тяхно присъствие на поне двама от членовете на Общинската избирателна комисия Куклен, област Пловдив, посочени в т. 1 от настоящото решение или по разпореждане на органите на МВР, органите на разследването, органите на съдебната власт и/или Централната избирателна комисия в предвидените от закона случаи и в присъствието на поне двама от описаните в т. 1 членове на общинската избирателна комисия.
 3. Препис от настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Куклен и на Директора на ОД на МВР Пловдив.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Николай Йовков Чолаков

Секретар: Василка Атанасова Попова

* Публикувано на 31.10.2019 в 00:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 154-МИ / 08.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения