Общинска избирателна комисия Куклен


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Куклен, 27.01.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

В Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 221/24.01.2020 г. в 14:57 часа от Гюлен Рамаданов Гоганов, с което иска пълномощията му на общински съветник, избран с Решение № 135-МИ/28.10.2019 г., допълнено с Решение № 146-МИ/01.11.2019 г., на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, от Движение за права и свободи – ДПС, да бъдат прекратени предсрочно.

 

С Решение № 135-МИ/28.10.2019 г., допълнено с Решение № 146-МИ/01.11.2019 г., на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, Гюлен Рамаданов Гоганов е обявен от Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за избран като общински съветник от кандидатската листа на Движение за права и свободи – ДПС.

Предвид изричното заявление на лицето да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията като общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на Движение за права и свободи – ДПС. Когато е налице отказ от правомощия, правната последица от който е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 458 от Изборния кодекс определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващия кандидат, а именно-Когато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени, Общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат. Съгласно предоставената справка за класиране от „Информационно обслужване”АД, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, следва да обяви за избран следващия кандидат от списък Б по реда на тяхното подреждане - Фатма Назиф Чауш, с ЕГН **********.

 

           Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, във вр. с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив,

Р Е Ш И :

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на ГЮЛЕН РАМАДАНОВ ГОГАНОВ, с ЕГН *********, избран за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – ДПС с  Решение № 135-МИ/28.10.2019 г., допълнено с Решение № 146-МИ/01.11.2019 г., на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив.

Обезсилва издаденото на ГЮЛЕН РАМАДАНОВ ГОГАНОВ, с ЕГН ********** удостоверение на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за избран общински съветник.

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Движение за права и свободи – ДПС - ФАТМА НАЗИФ ЧАУШ, с ЕГН **********.

 Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Йовков Чолаков

Секретар: Василка Атанасова Попова

* Публикувано на 28.01.2020 в 08:34 часа

Свързани решения:

135-МИ/28.10.2019

146-МИ/01.11.2019

156-МИ/06.02.2020

Календар

Решения

 • № 157-МИ / 11.05.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения