10.05.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 11.05.2022 г. от 18:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43.

 

Председател на ОИК - Куклен: Николай Чолаков

05.02.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 06.02.2020 г. от 18:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.01.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.01.2020 г. от 18:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет.1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

08.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 08.11.2019 г. от 16:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

04.11.2019

Съобщение

 

 На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 04.11.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

 

 

 

 

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че при произвеждане на избор на кмет на община Куклен в деня на втори тур на 03 ноември 2019 г. избирателната активност е, както следва:

- 10.00 часа 10 % и брой гласували 556 броя избиратели;

 - 12.30 часа 26 % и брой гласували 1445 броя избиратели. 

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, напомня, че заявки за помощ в изборния ден на 03.11.2019 г. за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат на тел. 03115/2124 или в стая № 105, ет. 1, в сградата на общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, като транспортът е осигурен от община Куклен през изборния ден за превозване на избирателите със затруднения в придвижването или с увредено зрение от техните домове до избирателната секция и обратно.

  Заявки за помощ в изборния ден на 03.11.2019 г. за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат от 08:00 ч. до 19:00 ч.

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че на тел. 0888 423 555 приема сигнали в изборния ден - 03.11.2019 г., за нарушения на изборния процес на територията на община Куклен.

03.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 03.11.2019 г. от 08:05 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 3.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

03.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 03.11.2019 г. от 09:15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 3.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

03.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 03.11.2019 г. от 20:16 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 3.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

03.11.2019

Съобщение

 Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, обяви края на изборния ден в 20:00 часа при произвеждане на избора за кмет на община на 03 ноември 2019 г.

03.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 04.11.2019 г. от 00:10 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 3.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, публикува одобрения предпечатен образец на бюлетина за гласуване за втори тур на изборите на 03 ноември 2019 г. в община Куклен.

Бюлетина за Кмет на Община

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, напомня, че право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само застъпници и упълномощени представители на кандидатските листи, участващи в избора на кмет на община на 03.11.2019  г., като е допустимо в едно изборно помещение да присъстват  по 1 застъпник  и 1 упълномощен представител от една и съща партия.

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, напомня, че членовете на секционни избирателни комисии следва да получат изборни книжа и материали на 02.11.2019 г. по следния график, както следва:

 

Начален час-13:00 часа за следните СИК по пореден номер на секция:

Секция № 16 42 00 009

Секция № 16 42 00 010

Секция № 16 42 00 011

Секция № 16 42 00 012

Секция № 16 42 00 013

 

Начален час-14:00 часа за следните СИК/ПСИК по пореден номер на секция:

Секция № 16 42 00 001

Секция № 16 42 00 002

Секция № 16 42 00 003

Секция № 16 42 00 004

Секция № 16 42 00 005

Секция № 16 42 00 006

Секция № 16 42 00 007

Секция № 16 42 00 008

Секция № 16 42 00 014

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, напомня, че в срок до 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партия или коалиция, представя пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

За повече подробности, указания и образци на документите: Сметна палата на Република България.

30.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 30.10.2019 г. от 18:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

29.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че с Решение № 135-МИ/28.10.2019 г. са обявени имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, и са издадени удостоверения на избраните общински съветници.

29.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 29.10.2019 г. от 12:10 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

28.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 28.10.2019 г. от 09:50 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 3.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.10.2019 г. от 20.30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.10.2019 г. от 19.45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.10.2019 г. от 08.15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

26.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 26.10.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

25.10.2019

Съобщение

Съгласно т. 2 от Решение № 5-МИ/05.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, изрично определена за говорител на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив  е Ива Дичева - член на комисията. Телефон за връзка с говорителя на комисията - 0886/676060.

 

 

 

25.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 25.10.2019 г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, информира, че приема сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес на тел. 0888 423 555.

24.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 24.10.2019 г. от 17.15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

23.10.2019

Съобщение

  На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 23.10.2019 г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

22.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 22.10.2019 г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че до 21.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, имат възможност да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация на община Куклен.   

21.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 21.10.2019 г. от 19:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че съгласно Решение № 84-МИ/12.10.2019 г. и Решение № 85-МИ/12.10.2019 г., е образувана Избирателна Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия № 164200014.

Адрес на секцията: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. ІІ, стая № 201, с териториален обхват територията на община Куклен.

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че съгласно Решение № 57-МИ/22.09.2019 г. и Решение № 87-МИ/13.10.2019 г., е определила два броя секции за гласуване за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Куклен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Куклен, както следва:

Избирателна Секция № 164200001, с адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 46, сграда - Професионална гимназия по селско стопанство, I-ви етаж;

Избирателна Секция № 164200004, с адрес:  гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, сграда - СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, I-ви етаж.

  Пред тези секции се поставят табела, съгласно Приложение № 1 от Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградите, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към посочените горе избирателните секции.

  Заявки за помощ в изборния ден за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат на тел. 03115/2124 или в стая № 105, ет. 1, в сградата на общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, като транспортът е осигурен от община Куклен през изборния ден за превозване на избирателите със затруднения в придвижването или с увредено зрение от техните домове до избирателната секция и обратно.

  Заявки за помощ в изборния ден за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч., както и в изборния ден –  27.10.2019 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч.

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява членовете на секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Куклен, че на 19.10.2019 г. от 11.00 часа и на 21.10.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе обучение, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Обучението през двата посочени дни, ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет Куклен, адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 3.

Модулите на обучението ще се представят от лектори - членове на ОИК, както следва:

 1. Ива Дичева – Общи положения; Лица, които имат право да присъстват по време на работата на СИК в предизборния и изборния ден; Легитимация и отличителни знаци; Предизборен ден;
 2. Мария Шишкова – Изборен ден;
 3. Гергана Куцинова и Илия Димов - Преброяване на гласовете и попълване на протоколите с резултатите от гласуването;
 4. Ива Дичева – Действия на СИК след попълване на протоколите.

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, кани на обучението през двата дни да присъстват представители на общинска администрация Куклен, представители на ОД на МВР Пловдив, както и представители на РС ПБЗН.

18.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 18.10.2019 г. от 18.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

16.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 16.10.2019 г. от 17.30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

12.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 13.10.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

12.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 12.10.2019 г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

09.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че крайният срок за предаване на списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден е 26 октомври 2019 г. 17:00 ч.

 

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

 

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Куклен, област Пловдив от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 Списъкът се представя на хартиен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

 

Партиите, коалициите, местните коалиции могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване на горните изискванията.

 Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

09.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 09.10.2019 г. от 18.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

08.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява кандидатите, партиите, коалициите и местните коалиции, че със Заповед № 742/25.09.2019 г., издадена от Заместник-кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен, са определени местата за поставяне на агитационните материали на територията на община Куклен по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

08.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че са изготвени  удостоверенията на регистрираните кандидати за кмет на община и за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Куклен.

Удостоверенията могат да бъдат получени от представителите на политическите партии, коалиции и местни коалиции, както и лично от кандидатите, всеки календарен ден от 9:00 часа до 17:00 часа на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1, стая № 103.

05.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 05.10.2019 г. от 15.45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

05.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че крайният срок за приемане на документи за регистрация на застъпници е до 26 октомври 2019 г., 17:00 ч.

 

 Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

    Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

   Заместващите застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

04.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 04.10.2019 г. от 17.15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

29.09.2019

Съобщение

  На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 29.09.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.09.2019

Съобщение

   На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.09.2019 г. от 17.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

ВАЖНО!!! ЗАСЕДАНИЕТО НА ОИК КУКЛЕН СЕ ПРЕНАСРОЧВА ЗА ДРУГА ДАТА, ЗА КОЯТО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ РЕД.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, обявява Указания относно обработването и защитата на лични данни за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,  съгласно писмо с изх. № МИ-15-326/18.09.2019 г. на Централна избирателна комисия.

Указания

27.09.2019

Съобщение

   Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Куклен на следния електонен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

26.09.2019

Съобщение

   На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 26.09.2019 г. от 16:15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

24.09.2019

Съобщение

 На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 24.09.2019 г. от 18:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че процедурата по теглене на жребия на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ, ще бъде проведена на 25.09.2019 г. от 17:00 часа в сградата на община Куклен, находяща се в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, ет. 3,  заседателната зала на Общинския съвет.

   Тегленето на жребия ще бъде публично и на него могат да присъстват всички представители на партиите, коалициите и местните коалиции, както й регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и представители на средствата за масово осведомяване.

23.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, предложение първо, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 23.09.2019 г. от 17,30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1, стая 103.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

22.09.2019

Съобщение

  На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 22.09.2019 г. от 17:10 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

21.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 21.09.2019 г. от 16:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

19.09.2019

Съобщение

   Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и за кмет в община Куклен  за участие в изборите на 27 октомври 2019 г., не се изисква копия на лични карти, както и личното явявяне на кандидатите.

 

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява за следните крайни срокове:

 

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес;.

 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;
17.09.2019

Съобщение

 Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за  участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., е 17 септември 2019 г., 09:00 ч.

 Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 24 септември 2019 г., 17:00 ч.

 Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.

17.09.2019

Съобщение

  Регистрацията на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, се извършва по реда на Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно раздел V, т.18.1 от Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община и общински съветници на технически носител може да изтеглите от ТУК.

17.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 17.09.2019 г. от 17.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

16.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 16.09.2019 г. от 17.10 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

13.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 14.09.2019 г. от 17:10 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

11.09.2019

Съобщение

Адреси на секционни избирателни комисии на територията на община Куклен, област Пловдив:

 

Секция № 16 42 00 001

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанство, I-ви етаж;

 

Секция № 16 42 00 002

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанство, II-ри етаж;

 

Секция № 16 42 00 003

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанство, II-ри етаж;

 

Секция № 16 42 00 004

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, I-ви етаж;

 

Секция № 16 42 00 005

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, ІI-ви етаж;

 

Секция № 16 42 00 006

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, ІI-ви етаж;

 

Секция № 16 42 00 007

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, ІI-ви етаж;

 

Секция № 16 42 00 008

Адрес на секция: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, ІI-ви етаж;

 

Секция № 16 42 00 009

Адрес на секция: с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив, ул. „Родопи” № 16, салон на кметство;

 

 Секция № 16 42 00 010

Адрес на секция: с. Добралък, община Куклен, област Пловдив, ул. „Читалищна” № 13, читалище „Иван Вазов-1901”;

 

Секция № 16 42 00 011

Адрес на секция: с. Руен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 41, читалище „Отец Паисий-1928”;

 

Секция № 16 42 00 012

Адрес на секция: с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив, ул. „Македония” № 10, сграда на кметство, първи етаж;

 

Секция № 16 42 00 013

Адрес на секция: с. Яврово, община Куклен, област Пловдив, ул. „Васил Левски” № 19, читалище „Пробуда-1923”.

11.09.2019

Съобщение

Съгласно Решение № 15-МИ/08.09.2019 г., взето на заседание с Протокол № 2 от 08.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, е определен броя на мандатите за общински съветници за община Куклен, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 г. на 13 (тринадесет) съветници.

10.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква на заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 12.09.2019 г. от 17.30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

09.09.2019

Съобщение

   Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции, и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 09 септември 2019 г.,09:00 ч.

   Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции, и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

  Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

   Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

08.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква на заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 08.09.2019 г. от 15.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че за контакт на разположение са следните телефони:

 

Председател - Николай Чолаков – тел.: 0886 445 666;

 Зам.-председател - Неофит Чолаков – тел.: 0885 008 450;

 Член - Ива Дичева - говорител на комисията – тел.: 0886 676 060;

 Секретар - Василка Попова – тел.: 0886 602 888;

 Дежурни членове на ОИК Куклен – тел.: 0888 423 555.

04.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква на заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 05.09.2019 г. от 18,30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1, стая 103.

 

Председател на ОИК Куклен:  /п/ Николай Чолаков

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 157-МИ / 11.05.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения