04.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 05.11.2023г. от 11:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

30.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 30.10.2023г. от 06:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 28.10.2023г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

27.10.2023

Съобщение

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Куклен,

Уведомяваме Ви, че общиинска администрация Куклен ще предава бюлетините и останалите книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. по следни график:

- на СИК в с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово, с. Добралък и ПСИК на 28.10.2023г. от 13:00ч.

- на СИК в гр. Куклен на 28.10.2023г. от 14:00ч.

Предаването и приемането ще се извършва в гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" № 43, ет. 1, стая № 105.

27.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 27.10.2023г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

26.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 26.10.2023г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

21.10.2023

Съобщение

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Куклен,

Уведомяваме Ви, че “СИЕЛА НОРМА” АД предоставя възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за членовете на СИК.

Обучението се провежда  посредством Microsoft Teams.

Инструкцията за работа с Microsoft Teams можете да видите тук

Графикът за обученията е следният:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 10:00 до 10:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 330 008 860 726
Passcode: 9c4JyS
2. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 11:00 до 11:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 346 144 268 620
Passcode: GLYhG7
3. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 12:00 до 12:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 319 092 895 938
Passcode: MRxnoR
4. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 16:00 до 16:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 323 234 523 850
Passcode: rhpmv4
5. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 17:00 до 17:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 398 168 282 046
Passcode: rhf3R4
6. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 18:00 до 18:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 336 870 748 600
Passcode: HiRpRB
7. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 19:00 до 19:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 333 037 192 38
Passcode: oNxNc2
8. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 10:00 до 10:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 365 212 671 479
Passcode: MoFFyv
9. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 11:00 до 11:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 393 693 344 100
Passcode: Dry5CX
10. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 12:00 до 12:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 333 937 853 834
Passcode: JJjYSC
11. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 13:00 до 13:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 339 978 947 042
Passcode: KbC7Pn
12. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 16:00 до 16:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 373 658 124 13
Passcode: bcPdPa
13. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 17:00 до 17:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 381 443 486 722
Passcode: tSaqVH
14. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 18:00 до 18:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 315 301 573 022
Passcode: 4wopM2
15. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 19:00 до 19:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 365 953 275 341
Passcode: 8mZvAP
16. 23 октомври 2023 г. (понеделник)
от 17:00 до 17:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 394 833 126 023
Passcode: 6mGzR8
17. 23 октомври 2023 г. (понеделник)
от 18:00 до 18:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 367 304 252 57
Passcode: JdAVzD
18. 23 октомври 2023 г. (понеделник)
от 19:00 до 19:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 387 219 525 726
Passcode: YVfMiz
19. 24 октомври 2023 г. (вторник)
от 17:00 до 17:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 324 395 024 057
Passcode: ZSn6Tm
20. 24 октомври 2023 г. (вторник)
от 18:00 до 18:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 390 211 947 905
Passcode: PLbw9d
21. 24 октомври 2023 г. (вторник)
от 19:00 до 19:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 367 724 912 894
Passcode: Snu54Q
22. 25 октомври 2023 г. (сряда)
от 17:00 до 17:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 321 921 910 724
Passcode: DFT7qQ
23. 25 октомври 2023 г. (сряда)
от 18:00 до 18:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 351 220 102 507
Passcode: NP4QmD
24. 25 октомври 2023 г. (сряда)
от 19:00 до 19:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 322 663 598 199
Passcode: SX3fg2
25. 26 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 17:00 до 17:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 352 277 023 399
Passcode: XnXaMb
26. 26 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 18:00 до 18:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 361 394 876 839
Passcode: CXPeBE
27. 26 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 19:00 до 19:40 ч.
Линк за присъединяване към обучението
Meeting ID: 341 739 232 635
Passcode: 6zPWJp
21.10.2023

Съобщение

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Куклен,

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2023г. /понеделник/, от 18.00 ч., в киносалона на Народно читалище “Никола Йонков Вапцаров-1909” гр. Куклен, Общинска избирателна комисия /ОИК/ Куклен ще проведе обучение на СИК.

Заповядайте!

21.10.2023

Съобщение

Уважаеми жители на Община Куклен,

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2023г. /неделя/ в часовете: от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30ч., ще имате възможност да гласувате пробно със специализирано устройство за машинно гласуване.

Устройствата за пробно гласуване ще бъдат разположени във фоайето на сградата на община Куклен и във фоайето на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1909 г.“ гр. Куклен.

 

20.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 20.10.2023г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

18.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 18.10.2023г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

14.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 14.10.2023г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

11.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 11.10.2023г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

10.10.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ/18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Куклен, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Куклен, на 29.10.2023 г., както следва:

08.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 08.10.2023г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

04.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 04.10.2023г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

03.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 03.10.2023г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

30.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 30.09.2023г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

28.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия - Куклен, на 28.09.2023г. от 18:15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия - Куклен, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 50, ет. 1.

 

Председател на ОИК - Куклен: Неофит Чолаков

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 112-МИ / 05.11.2023

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, за предаване на устройствата за видеонаоблюдение и видеозаснемане, използвани от секционните избирателни комисии, на „Информационно обслужване“ АД след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 111-МИ / 30.10.2023

  относно: Решение за избиране на Кмет на Кметство Руен

 • № 110-МИ / 30.10.2023

  относно: Решение за избиране на Кмет на Кметство Гълъбово

всички решения