28.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 28.10.2019 г. от 09:50 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 3.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.10.2019 г. от 20.30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.10.2019 г. от 19.45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

27.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 27.10.2019 г. от 08.15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

26.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 26.10.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, информира, че приема сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес на тел. 0888 423 555.

25.10.2019

Съобщение

Съгласно т. 2 от Решение № 5-МИ/05.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, изрично определена за говорител на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив  е Ива Дичева - член на комисията. Телефон за връзка с говорителя на комисията - 0886/676060.

 

 

 

25.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 25.10.2019 г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

24.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 24.10.2019 г. от 17.15 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

23.10.2019

Съобщение

  На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 23.10.2019 г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

22.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 22.10.2019 г. от 17:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че до 21.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, имат възможност да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация на община Куклен.   

21.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 21.10.2019 г. от 19:30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че съгласно Решение № 84-МИ/12.10.2019 г. и Решение № 85-МИ/12.10.2019 г., е образувана Избирателна Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия № 164200014.

Адрес на секцията: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. ІІ, стая № 201, с териториален обхват територията на община Куклен.

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява, че съгласно Решение № 57-МИ/22.09.2019 г. и Решение № 87-МИ/13.10.2019 г., е определила два броя секции за гласуване за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Куклен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Куклен, както следва:

Избирателна Секция № 164200001, с адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 46, сграда - Професионална гимназия по селско стопанство, I-ви етаж;

Избирателна Секция № 164200004, с адрес:  гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. ”Александър Стамболийски” № 52, сграда - СУ„Отец Паисий”, Нова сграда, I-ви етаж.

  Пред тези секции се поставят табела, съгласно Приложение № 1 от Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградите, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към посочените горе избирателните секции.

  Заявки за помощ в изборния ден за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат на тел. 03115/2124 или в стая № 105, ет. 1, в сградата на общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, като транспортът е осигурен от община Куклен през изборния ден за превозване на избирателите със затруднения в придвижването или с увредено зрение от техните домове до избирателната секция и обратно.

  Заявки за помощ в изборния ден за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч., както и в изборния ден –  27.10.2019 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч.

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, уведомява членовете на секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Куклен, че на 19.10.2019 г. от 11.00 часа и на 21.10.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе обучение, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Обучението през двата посочени дни, ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет Куклен, адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 3.

Модулите на обучението ще се представят от лектори - членове на ОИК, както следва:

 1. Ива Дичева – Общи положения; Лица, които имат право да присъстват по време на работата на СИК в предизборния и изборния ден; Легитимация и отличителни знаци; Предизборен ден;
 2. Мария Шишкова – Изборен ден;
 3. Гергана Куцинова и Илия Димов - Преброяване на гласовете и попълване на протоколите с резултатите от гласуването;
 4. Ива Дичева – Действия на СИК след попълване на протоколите.

Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, кани на обучението през двата дни да присъстват представители на общинска администрация Куклен, представители на ОД на МВР Пловдив, както и представители на РС ПБЗН.

18.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 18.10.2019 г. от 18.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

16.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 16.10.2019 г. от 17.30 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

12.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 13.10.2019 г. от 17:00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

 

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

12.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква  заседание на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, на 12.10.2019 г. от 17:45 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Куклен, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски”  № 43, ет. 1.

Председател на ОИК Куклен: Николай Чолаков

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 156-МИ / 06.02.2020

  относно: Отказ за встъпване в правомощия от избран общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 155-МИ / 27.01.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от Общински съвет Куклен и обявяване за избран, следващия от листата;

 • № 154-МИ / 08.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ и обявяване за избран, следващия от листата;

всички решения